Τα οπωροφόρα της Αθήνας (2010)

Genre: Drama
Year:
1 votes, average 7.5 out of 10

A writer, locked in his house, writes about a young man who wanders in Athens and tries its fruits.

Release:
Language:ελληνικά